Voor -en na opvang

Buitenschoolse kinderopvang

Het initiatief voor buitenschoolse opvang richt zich op opvang van schoolgaande kinderen in het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), met name:

 • Voor- en naschoolse opvang (vanaf 7u tot schooltijd, na de schooluren tot 18u)
 • Opvang op woensdagnamiddag (tot 18u)
 • Opvang gedurende schoolvrije dagen (van 7u tot 18u)
 • Opvang gedurende vakantieperiodes (van 7u tot 18u)

Tijdens het schooljaar worden de kinderen opgevangen per deelgemeente. In de schoolvakanties worden de kinderen verdeeld in leeftijdsgroepen en zitten ze allemaal samen in opvang Kruibeke. Tijdens de zomervakantie van 2017 worden de kleuters opgevangen in Kruibeke en de lagere school kinderen in Bazel.

Onze 3 opvanglocaties zijn:

 • Opvang Kruibeke
  Kapelstraat 25
  9150 Kruibeke
  03 744 23 85
  0475 87 56 98
Voorwaarden
Alle kinderen die in Kruibeke wonen en/of naar school gaan, zijn welkom.

Hoe aanvragen

Voor het begin van de opvang, dien je je kind te laten inschrijven. Hiervoor kom je best langs bij de dienst kinder- en jongerenbeleid op het gemeentehuis. Je ontvangt dan alle nodige formulieren en een woordje uitleg.We werken met maandelijkse inschrijvingen. Van zodra je kind is ingeschreven, dien je jezelf en jouw kind(eren) online te registeren in onze webshop. Vanaf dan kan je online inschrijven voor de opvang. Annuleren of extra inschrijven kan nadien altijd nog via de webshop.Onze webshop vind je terug via www.kruibeke.be/webshop.
Kostprijs
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie.
 • Voor opvang voor en na schooltijd betaal je per begonnen half uur €1.
 • Op schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagnamiddag betaal je:
  • voor een verblijf minder dan 3 uur €4
  • voor een verblijf tussen 3 en 6 uur € 6,50
  • voor een verblijf langer dan 6 uur € 12
Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door Kind en Gezin vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven beschreven prijs) toegekend worden. In zeer uitzonderlijke gevallen is er gratis opvang mogelijk. Dit sociaal tarief kan aangevraagd worden bij de dienst buitenschoolse kinderopvang op het gemeentehuis.
Meer info

Sluitingsdagen 2017

Maandag 17 april: Paasmaandag

Maandag 1 mei: Feest van de Arbeid

Donderdag 25 mei: O.H. Hemelvaart

Vrijdag 26 mei: Brugdag

Maandag 5 juni: Pinkstermaandag

Maandag 19 juni: gemeentereis

Vrijdagnamiddag 30 juni: Verhuis voor zomervakantie

Maandag 10 juli: Brugdag

Dinsdag 11 juli: Vlaamse feestdag

Maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 21 juli: sluitingsweek

Maandag 14 augustus: Brugdag

Dinsdag 15 augustus: O.L. Vrouw Hemelvaart

Vrijdagvoormiddag 1 september: Verhuis na zomervakantie

Woensdag 1 november: Allerheiligen

Maandag 25 december t.e.m. dinsdag 2 januari: Kerstmis en nieuwjaar

Multimove

Vanuit een samenwerking tussen de sportdienst en de kinderopvang biedt de gemeente buitenschools ook multimove aan.

Gimme

Net zoals de scholen communiceert de buitenschoolse opvang met ouders via www.gimme.eu. Als u het kanaal 'Buitenschoolse Kinderopvang Kruibeke' volgt, ontvangt u al onze informatie.