Schooluren

Begin- en einduren der lessen in de lagere school

Voormiddag  :         08.25 – 12.05 u.

*Speeltijd      :         10.10 - 10.25 u.

Namiddag     :         13.30 - 15.20 u.

*Speeltijd      :         14.20 - 14.30 u.

 Begin- en einduren der lessen in de kleuterschool

 Voormiddag  :         08.35 - 12.15 u.

*Speeltijd      :         10.20 - 10.35 u.

Namiddag     :         13.45 - 15.30 u.

Schoolstraat 

De gemeente Kruibeke wil haar schoolomgevingen veiliger maken. Daarom maakte de gemeente het mogelijk om schoolstraten in te voeren die de verkeersdruk op schoolomgevingen tijdens de piekuren beperken.

Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Gedurende een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners uit de betreffende straat mogen de straat tijdens die periode wel uitrijden, maar niet inrijden. Sinds 3 september 2018 heeft onze kleuterschool en lagere school een schoolstraat.

Uren schoolstraat:

 

ochtend

start

ochtend

einde

woensdag

middag

start

woensdag

middag

einde

avond

start

avond

einde

lagere school 8u05 8u35 11u55 12u25 15u10 15u40
kleuterschool 8u15 8u45 12u05 12u30 15u20 15u40
 Ingang van de lagere school > E. Gorrebeeckstraat 14 a

 De poort gaat 's morgens open om 08.10 u. Gelieve bij het vroeg afzetten van het kind, de poort opnieuw tegenaan te zetten. Toezicht op de speelplaats vanaf 08.10 u. 's Middags kunnen de thuiseters vanaf 12.45 u. terug op de speelplaats.

Ingang van de kleuterschool > F. De Pillecynstraat 23

 De poort gaat open 's morgens om 08.10 u. Er is toezicht op de speelplaats vanaf 08.10 u.

Schoolrijen

Dagelijks worden er op het einde van de schooldag rijen begeleid. Er vertrekt een rij naar het kerkplein (voetgangers en fietsers)  en een rij naar de kleuterschool (voetgangers en fietsers). De kinderen die aan de lagere school worden opgehaald blijven wachten op de speelplaats (onder toezicht) tot alle rijen vertrokken zijn.

Ineten in de lagere school

Men kan op school over de middag blijven ineten, doch wie naar huis kan, gaat best thuis eten.

Zij die op school blijven eten, kunnen gebruik maken van koffie, thee of van een flesje AA-melk, chocomelk of vruchtensap.

Per middagbeurt ineten remgeld aangerekend.

Voor het gebruik van melk, chocomelk, thee, koffie of vruchtensap alsook voor elke middagbeurt in de refter, betaalt men een forfaitaire prijs. Zo kan men inschrijven per trimester voor het gebruik van de refter en - indien gewenst - het gebruik van één of meer drankjes per middag. Er wordt gewerkt met drank-stickervellen. Elk stickertje = één drankje naar keuze. Er kunnen steeds extra stickervellen besteld worden.

Inschrijven kan op het Algemeen Bestelformulier.

 Natuurlijk kan men ook eigen drinken meebrengen: plat water, melk, chocomelk, vruchtensap, yoghurtdrank... Let wel, drank in blik of flesjes is om veiligheidsredenen verboden. In de refter wordt - indien beheersbaar - fluisterend gegeten; een gezonde en rustige eetsfeer bevordert de eetlust.

Wie maar af en toe eens een keertje op school blijft ineten, brengt zijn eigen drankje(s) mee. De refterbeurt wordt dan genoteerd op een leerlingenlijst en later verrekend. De ouders verwittigen de klasleerkracht hiervan via een nota in de klasagenda.

Ineten in de kleuterschool

De kleuters eten in de klas samen met de kleuterjuf. Zo kan het middagmaal in alle rust verlopen en hoeven onze kleuters niet de drukte van een refter te trotseren.