Pluralistische school

In onze school heb je de mogelijk om een keuze te maken uit volgende levensbeschouwelijke vakken:

  • anglicaanse godsdienst
  • israëlitische godsdienst
  • niet-confessionele zedenleer
  • protestants-evangelische godsdienst
  • islamitische godsdienst
  • orthodoxe godsdienst
  • rooms-katholieke godsdienst
Kiezen voor niet-confessionele zedenleer is kiezen voor een levensbeschouwelijk vak, dat vertrekt van de eigen leefwereld.
Zedenleer is gebaseerd op de principes van het vrijzinnig humanisme.
We leren er hoe je fijn kunt samenleven met respect voor elkaar en voor onze leefomgeving. Juf Lieve